Business Provider Group - Marketing glosszárium - "S"
Bejelentkezés

Marketing glosszárium - "S"

Szavak és definíciók

stratégiai marketing tervezés (strategic market planning)

A piaci lehetőségeket, kihívásokat, valamint a vállalati lehetőségeket és célkitűzéseket összhangba hozó menedzseri döntések összessége. A stratégiai marketing tervezés célja az adott körülmények között a lehető legnagyobb profit elérése. Lépései: a vállalat küldetésének meghatározása, stratégiai üzletágak meghatározása, a vállalati portfolió elemzése és értékelése, valamint a vállalat új üzletági tervének meghatározása.

SWOT-analízis

Elemzési módszer, mely elengedhetetlen az előrelátó tervezéshez, és amellyel felmérhetők a cég reális lehetőségei. Megmutatja a vállalat erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit (azaz mely erőforrásokat képesek mozgósítani), valamint azt, hogy milyen veszélyekre számíthatnak. E kifejezések angol megfelelőinek „strengths, weaknesses, opportunities és threats” kezdőbetűi adják a SWOT elnevezést. A fogalom magyarosítva GYELV-elemzésként is használatos, a betűszó a „gyengeségek, erősségek, lehetőségek, veszélyek” szavak kezdőbetűiből áll össze.

szolgáltatás

Minden olyan cselekvés / teljesítmény, amelyet a szolgáltató fél felajánlhat a fogyasztóknak; ami nem tárgyiasult és nem eredményez tulajdonjogot semmi fölött. Jellemzői: megfoghatatlanság (nem tárgyiasult), elválaszthatatlanság (keletkezésük pillanatában el is fogyasztjuk őket), ingadozás (függnek a szolgáltató személytől, és attól, hol, mikor, hogyan nyújtják őket). A mai korra jellemző, hogy szolgáltatás akár virtuálisan is nyújtható, ebben az esetben még a szolgáltató személye sem ismert.