Business Provider Group - Marketing glosszárium - "D"
Bejelentkezés

Marketing glosszárium - "D"

Szavak és definíciók

demográfia

Az emberi populációdinamikával foglalkozó tudomány. Kiterjed a népesség méretére, szerkezetére és eloszlására, valamint a születések, halálozások, vándorlás és öregedés hatására történő változására. A demográfiai elemzés vonatkozhat a teljes társadalomra, vagy annak egyes – oktatási, nemzetiségi, vallási vagy etnikai szempontok alapján lehatárolt – csoportjaira.

dichotomous question

Az eldöntendő kérdés neve a marketingkutatásban. Az ilyen kérdésre mindig csak kétféle felelet adható: A, vagy B; egyetértek, vagy nem értek egyet; igaz, vagy hamis; igen, vagy nem.

digitális kereskedelem (d-commerce)

Az elektronikus kereskedelem része: azon cégek által végzett tevékenység, melyek híreket, dokumentumokat, leírásokat és egyéb digitális formában továbbítható tartalmakat értékesítenek az interneten keresztül. A d-commerce cégek elektronikus közvetítőként működnek, különböző szerzők munkáival kereskednek.

digitális nyomtatás (digital print)

Nyomtatási eljárás. A megfelelő formátumban előkészített anyagokat (fájlokat) a számítógépről azonnal a nyomtatóra lehet küldeni. Digitális nyomdagéppel a kis példányszámú megrendelések is gyorsan, költségtakarékosan kivitelezhetőek. A rohamosan fejlődő digitális technika ma már az ofszet technológiával közel azonos nyomtatási minőséget produkál.

direkt marketing

Közvetlen üzletszerzés, vagy közvetlen értékesítés. Azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyek célja termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása, a fogyasztók, vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása az üzletkötés előmozdítása érdekében. Leggyakoribb eszközei: direct mail (posta, e-mail, fax, sms, mms, blogbejegyzés), telefon, közvetlen megrendelésre ösztönző tévé-, vagy rádióműsor, sajtótermékekbe „behúzott” anyagok, más küldeménnyel együtt eljuttatott anyagok. A DM sikere a naprakész, pontos adatbázison múlik, amely alapján elérhetők, megszólíthatók a potenciális fogyasztók. A jól átgondolt, professzionális DM-nek a B2B szektorban is lehet létjogosultsága.

Direkt Marketing Szövetség

A direkt marketing tevékenységgel foglalkozó társaságok önálló érdekképviseleti egyesülete (korábbi nevén: Direkt Marketing Egyesület), melyet 1995-ben alapítottak. Főbb céljaik: összehangolt külső kommunikáció (fogalmi és tevékenységbeli elhatárolódás a szakmának ártó, hitelrontó cégektől); összehangolt belső kommunikáció; adatvédelem; Etikai Kódex megfogalmazása; Alapszabály megfogalmazása; egyesületi kapcsolatok kialakítása belföldön és külföldön; szakmai továbbképzés.

döntésbefolyásolók (influencers)

Azon személyek, akik közvetlen befolyással bírnak a cég bármely végleges stratégiai döntésének kialakítására, ezen belül is elsősorban a vásárlási döntések meghozatalára. A szűk döntéshozói kör és a tágabb döntésvégrehajtók mellett a döntésbefolyásolók köre a legszélesebb. Közéjük tartozhatnak pl. a végfelhasználók, közép-, vagy alsóvezetők, illetve azok a szakemberek / munkatársak akik tapasztalatokkal rendelkeznek az adott termék (szolgáltatás) minőségét illetően.